Snelzoeker producten

Zoek een winkel in uw buurt

Overzicht winkels

5 + 5 = 10
jaar garantie

Meer info over de Dovre Garantie

Dovre waakt over strengste normen

U kan op uw beide oren slapen. Alle Dovre-kachels en -haarden die in de catalogus staan beantwoorden aan de strengste normen. Dat is voor ons evident. Dovre blijft continu streven naar een optimale verbranding met laag houtverbruik en minimale milieubelasting.

Het volledige Dovre-gamma voldoet aan de normen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010. Op 24 november van datzelfde jaar verscheen het besluit in het Belgisch Staatsblad. Drie fases werden toen afgekondigd. De laatste fase is nu een feit.

Welke normen stelt het koninklijk besluit?

  • Het rendement van het toestel bedraagt minstens 75%
  • De CO-waarde is niet hoger dan 0,10%
  • De waarde voor de uitstoot van stofdeeltjes is maximaal 40mg/Nm³ 

Dovre denkt vooruit en is al helemaal mee met deze normering. Alle actuele Dovre-toestellen voldoen aan deze strengere standaard. Niet enkel verwarmen de toestellen efficiënter, ze zijn veiliger voor de gebruiker en milieuvriendelijker. U kan dus met een gerust hart Dovre kopen en/of verkopen.

Hoe kan u nagaan welke toestellen voldoen aan de normen?

De federale overheidsdienst Volksgezondheid stelde een lijst op met alle toestellen die voldoen aan het KB. Het koninklijk besluit zelf vindt u ook op de site. 

Geef uw emailadres in en blijf op de hoogte.